Dan Ariely në lidhje me të metat e kodit tonë moral

4,035,285 views |
Dan Ariely |
TED2009
• February 2009