Điều gì sẽ xảy ra khi bạn rơi vào dòng nước toàn là cá Piranha?

527,945 views |
Antonio Machado Allison |
TED-Ed
• September 2023