เรื่องราวเพื่อการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2,368,566 views |
อัล กอร์ (Al Gore) |
TED2016
• February 2016