เรื่องราวเพื่อการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2,328,724 views | อัล กอร์ (Al Gore) • TED2016