KrakówCinema
x = independently organized TED event

Theme: The People's Choice

This event occurred on
July 2, 2013
7:00pm - 8:30pm UTC
(UTC +0hrs)
Kraków
Poland

ENGLISH VERSION BELOW

Ostatni, przedwakacyjny TEDxKrakówCinema należał do publiczności. Po raz kolejny pojawiła się formuła losowania TEDTalk’ów nadesłanych przez uczestników spotkania.

Pierwszy wylosowany TEDTalk w dość zabawny i ironiczny sposób mówił o tym, jak reklama zmienia nasze postrzeganie produktu, a nie sam produkt. Rory Sutherland przekazał nam życiową lekcję człowieka reklamy. Wspólnie zastanawialiśmy się nad niesztampowymi kampaniami reklamowymi w Polsce i nad tym, co można w tym kierunku zrobić, by reklama nie tylko była reklamą produktu. Na marginesie: jeśli ciekawi Was jaka jest różnica pomiędzy kwadratowymi a diamentowymi płatkami śniadaniowymi – powinniście jak najszybciej obejrzeć to wystąpienie ;-)

Drugi TEDTalk – wystąpienie Sheryl Sandberg „Dlaczego mamy za mało kobiet liderów?” - wzbudził prawdziwą i gorącą dyskusję wśród publiczności. Rozmawialiśmy o stereotypach społecznych dotyczących płci i o konsekwencjach jakie za tym idą. Było m.in. o prawdziwych mężczyznach, którzy muszą zasadzić drzewo, wybudować dom i spłodzić syna; a także o tym, jak postrzegane są np. kobiety, które nie chcą mieć dzieci. Zastanawialiśmy się dlaczego mniej kobiet, niż mężczyzn, znajduje się na najwyższych stanowiskach w polityce i biznesie oraz jak można to zmienić? Gdzie ta zmiana miałyby się zacząć? I co My możemy w tej kwestii zrobić?
Ostatni film wieczoru był wystąpieniem Hans’a Roslinga „Niech mój zbiór danych zmieni Wasz zbiór przekonań”. Podczas swego przemówienia w Departamencie Stanu U.S.A, Hans Rosling wykorzystując swoje fascynujące oprogramowanie prezentujące dane w postaci bąbelków, obalał mity związane z krajami rozwijającymi się. Był to nie tylko zbiór danych dotyczących dopłat rządowych na świecie, ale także kapitalna lekcja czytania danych statystycznych.

Gdy wydarzenie dobiegło końca, tradycyjnie udaliśmy się do klubu Pauza, gdzie dyskutowaliśmy nad obejrzanymi filmami.

Przy okazji życzymy udanych i ciepłych wakacji oraz ciekawych podróży! Do zobaczenia we wrześniu na kolejnym TEDxKrakówCinema!

Dziękujemy naszym partnerom za wsparcie: Kino Pauza i Ericpol.

ENGLISH VERSION STARTS HERE

The last TEDxKrakówCinema before the summer break belonged to you, our community as once again, we drew random TEDTalks that had been submitted by the participants.

The first TEDTalk that we drew was Rory Sutherland’s talk “Life Lessons from an Ad Man”. Rory’s amusing and ironic presention touched on how advertising changes our perception of the product, not the product itself. The discussion touched on some of Poland’s most striking advertising campaigns and on what can be done so that the advert does more than just advertise the product. On a side note, if you’re curious about the difference between square and diamond shaped breakfast cereal - you should definitely watch this talk ;-)

The second TEDTalk we chose was - Sheryl Sandberg’s talk on "Why we have too few women leaders". It raised a real and heated debate among those present! We talked about social stereotypes of gender and of the consequences that follow. We discussed the Polish saying that a real man must plant a tree, build a house and father a son, as well as how women who don’t want to have children are pereceived. We wondered why there are fewer women than men in top positions in politics and business and how we, as individuals, can change this? Where should this change start? And what can we do about it?

The last film of the evening was by Hans Rosling, "Let my dataset change your mindset." During his speech at the U.S. State Department, Hans Rosling used his fascinating software to present data and refute the myths associated with developing countries. His talk isn’t just about a (very interesting) collection of data on government subsidies in the world, but also an excellent lesson in reading statistics.
After the formal end of the meeting, as always we reconvened downstairs in Klub Pauza to continue the discussion.

So enjoy the summer and see you in September at the next TEDxKrakówCinema!

We thank our partners for their support of this event: Kino Pauza and Ericpol.

Kino Pauza
ul. Floriańska 18
Kraków, 31-021
Poland
See more ­T­E­Dx­Kraków­Cinema events

Organizing team

Ewa
Spohn

Krakow, Poland
Organizer
 • Grzegorz Bińczycki
  organizer
 • Klaudia Zajdel
  scribe
 • Monika Skucha
  scribe
 • Michał Czaicki
  technical maestro