KrakówCinema
x = independently organized TED event

Theme: Creativity? What's it for?

This event occurred on
February 5, 2013
8:00pm - 8:00pm CET
(UTC +1hr)
Kraków
Poland

ENGLISH VERSION BELOW

Lutową edycję TEDxKrakówCinema poprawadzi Bartolomeo Koczenasz – twórca nominowany w kategorii Artysta Roku 2012 w konkursie Kulturalne Odloty organizowanym przez Gazetę Wyborczą. Tematem spotkania będzie szeroko rozumiane pojęcie „tworzenie” oraz zagadnienia z nim związane: jak przebiega ten proces? Skąd bierze się potrzeba tworzenia czy też współtworzenia?. Będziemy też zastanawiać się na sztuką i jej miejscem w procesie tworzenia. Czy sztuka może być wyjątkowa, unikalna a za razem praktyczna? Bartolomeo opowie także o artystycznych instalacjach, których współautorem jest widz - publiczność. Jak to determinuje finalne dzieło i jego odbiór?

Początek spotkania o godz. 19.00 jak zwykle w Kinie Pauza na ul. Floriańskiej 18.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Bartolomeo Koczenasz – działacz na rzecz uśmiechu, student filozofii. Autor różnych projektów artystycznych – np. podróżniczego projektu Smiley Planet. Fotograf związany z Fundacją Babel Images (a także TEDxKraków), jego prace były wielokrotnie nagradzane i wystawiane. Brał udział w festiwalach street art.’u w Polsce i zagranicą. Prelegent TEDxYouth@Kraków 2011 i ogólnie świetny facet :)

ENGLISH VERSION

Our guest at February's edition of TEDxKrakówCinema will be Bartolomeo Kocenasz who has been nominated in the 2012 Artist of the Year category of the “Kulturalne Odloty” contest organised by Gazeta Wyborcza in Krakow. We’ll be talking about the idea of creativity and the issues associated with it - how does it work? Where does our need to create and co-create arise? We’ll also discuss art and its role in the creative process. Can art be both exceptional and unique as well as practical? Bartolomeo will also talk about the art installations he has co-created with the viewer. How does this shape the final piece and how it’s read? Deep thoughts for the depths of winter...

We’ll be starting at 7pm in Kino Pauza on ul. Florianska 13. The meeting will be in Polish.

Bartolomeo Koczenasz - smile activist, student of philosophy, creator of various art initiatives including the Smiley Planet travel project. He’s also a photographer who cooperates with the Babel Images Foundation (as well as TEDxKraków), his work has won many awards. He’s taken part in street art festivals in Poland and abroad, been a speaker at TEDxYouth@Kraków in 2011 and is generally a great bloke :)

Kino Pauza
Floriańska 18
2nd floor
Kraków, 31-021
Poland
See more ­T­E­Dx­Kraków­Cinema events

Organizing team

Ewa
Spohn

Krakow, Poland
Organizer
 • Grzegorz Bińczycki
  Organiser
 • Michał Czaicki
  Tech Support
 • Monika Skucha
  Scribe
 • Klaudia Zajdel
  Scribe