Hornstull
x = independently organized TED event

Theme: Change through Cooperation

This event occurred on
October 9, 2012
9:00am - 12:00pm CEST
(UTC +2hrs)
Stockholm
Sweden

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized (subject to certain rules and regulations).

BioRio
Hornstulls strand 3
Stockholm, 117 39
Sweden
See more ­T­E­Dx­Hornstull events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Rebecka Carlsson

Aktivisten och politikern Rebecka Carlsson berättar engagerat om hur hennes upplevelse av revolutionen på Tahrirtorget har påverkat hennes syn på vilken sorts samarbete som kan leda till något som är större än oss själva. I det här talet från TEDxHornstull 2012, påminner hon oss om vikten av att uppmuntra varandra att leva våra drömmar.

Lars Wilderäng

Bloggaren, författaren och föreläsaren Lars Wilderäng beskriver pedagogiskt hur samhället bygger på en evig tillväxt som inte är möjlig på en ändlig planet. I det här talet från TEDxHornstull får vi en upplysande genomgång av dagens ekonomiska system, dess brister och olika vägar framåt som bygger på egen makt och lokalt beslutsfattande.

Anna Nygård

Anna Nygård beskriver vad plankning är hur det går till, och varför det är så mycket större än att bara ta sig förbi kollektivtrafikens spärrar utan att betala. Aktivisten Anna Nygård hjälper oss att förstå hur olika maktstrukturer hänger ihop och hon uppmanar oss att erkänna dessa strukturer och se vår roll i dem så att vi kan bryta mönstret och tillsammans åstadkomma en kollektiv förändring mot en mänskligare stad.

Per Ribbing

Vi har alla ett val, att köpa dyr ful-el eller billig grön el. Per Ribbing slår i sitt tal hål på två av de vanligaste fördomarna när det gäller el. Nämligen att miljömärkt el är dyrare samt att el blandas på elnätet. Per Ribbing är civilingenjör i teknisk fysik och har flera ideella uppdrag bland annat som styrelseledamot i Sveriges vindkraftskooperativ och han har tidigare bland annat varit energihandläggare på Naturskyddsföreningen.

Nafeez Mosadeqq Ahmed

Nafeez Mosaddeq Ahmed take us on a journey crammed with apparently discouraging facts about the state of our world today, but he manages to answer the question: “How can the world move from a paradigm ruled by a few, who have had constant growth as the major goal, to a paradigm with community cooperation guiding the creation of a prosperous society for all?” in a way that makes you want to start acting today. Nafeez Mosaddeq Ahmed is a bestselling author, international security analyst and consultant. He is Chief Research Officer at Unitas Communications and founder and president of the Institute for Policy Research & Development (IPRD). Nafeez also wrote and produced the documentary feature film The Crisis of Civilization.

Organizing team

Andreas
Sidkvist

Stockholm, Sweden
Organizer
  • Helena Lundstedt
    Speaker Manager
  • Gianluca Dolfi
    Recording and Video editing Manager