RawaRiver
x = independently organized TED event

Theme: Drugie życie / Second life

This event occurred on
November 7, 2015
10:00am - 5:00pm CET
(UTC +1hr)
Katowice, Śląskie
Poland

ENGLISH TEXT BELOW.
_______________________________
TEDxRawaRiver – Drugie życie / Second life to zaproszenie do dyskusji o kreatywnym wykorzystaniu tego co mamy – zarówno w sferze osobistej, jak i społecznej. Czternastu prelegentów i prelegentek opowie o tym, jak ich zdaniem, możemy najlepiej korzystać z posiadanych przez nas zasobów, starając się stworzyć nowe, lepsze, „drugie życie”.

Tytuł pierwszej sesji nawiązuje do powiedzenia przypisywanemu Konfucjuszowi – „Człowiek ma dwa życia, to drugie zaczyna się, gdy uświadomi sobie, że ma jedno”. Wśród prelegentów usłyszymy Bartosza Kłodę-Staniecko – wykładowcę Uniwersytetu Śląskiego, zainteresowanego m.in. problemami formowania się cybertożsamości. Wojciech Kawecki – matematyk i filozof, który przez ponad 30 lat współpracował m.in. z Polskim Radiem Program III oraz tworzył kabaret KAPOTA, opowie o swojej walce z chorobą. Grzegorz Więcław – psycholog sportu z Gliwic i absolwent uczelni w Kanadzie i Finlandii, przybliży nam techniki swojej pracy, które można wykorzystać także poza sportowymi arenami. Śląski architekt Przemo Łukasik pokaże nie tylko swoje projekty, ale także mniej znaną twarz sportowca. Z kolei Marcin Szala – dyrektor programowy Collegium Wratislaviense, postara się udowodnić, że w życiu warto popełniać wiele błędów.

„Re:play” to temat drugiej sesji. Od kilku lat przedrostek „re-„, oznaczający ponowienie jakiejś czynności, pojawia się w co raz to nowych sferach życia – „re-cycling”, „re-witalizacja”, „re-use”. Mówcy tej sesji zapraszają do „repleju” i być może zrewidowania swoich poglądów. dr Krystyna Łuczak-Surówka – historyk i krytyk designu – przybliży aspekty związane z ponownym wykorzystaniem materiałów i obiektów w projektowaniu. Antropolożka i popularyzatorka idei otwartości (open data) – Aleksandra Janus, opowie o ponownym wykorzystaniu danych w działalności kulturalnej. Grupa Kopaniszyn Studio z kolei przybliży sposoby miksowania sztuki z technologią i nowych mediów z tradycyjnym rzemiosłem artystycznym. Właścicielka i spiritus movens K6 – Przestrzeni Kreatywnej Kotulińskiego 6 – Dorota Proske przedstawi historię przemiany zapomnianej, dawnej gorzelni w Czechowicach – Dziedzicach w obiekt tętniący życiem. Dominik Tokarski – katowiczanin z Jaworzna Szczakowej, współzałożyciel Stowarzyszenia Moje Miasto i autor projektu „Neon Katowice”, opowie jak stara się, aby Katowice ponownie zabłysnęły światłem.

Dla wielu osób drugie życie zaczyna się, gdy kończą swoją pracę i wreszcie mogą robić to co lubią. Są jednak tacy, którzy nigdy nie pracują. Zajmują się jedynie tym co ich ciekawi. Mają swoją „pasję życia”. O swojej drodze do niej opowiedzą: Tomasz Jodłowski – fotograf-freelancer, współautor książek „Drugie życie kopalń” i „Babska szychta”, Dawid Pacha – współzałożyciel Realdeal i ogólnopolskiej sieci wydarzeń Social Czwartki, Kamil Durczok – dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz Daniel Ally – przedsiębiorca z Nowego Jorku, założyciel firmy „The Ally Way” i autor książek „You Are the Boss” oraz „The Winner’s Lifestyle”.

_______________________________

TEDxRawaRiver – Drugie życie / Second life – is an invitation to discuss about how to make creative use of what we’ve got in our private and social lives. Fourteen speakers will tell us how, in their opinion, can we make the best use of our resources trying to make a new, better, “second life”.

The title of the first session makes reference to a saying accredited to Confucius: “We have two lives and the second begins when we realize we only have one”. Our speakers will be: Bartosz Kłoda-Staniecko – lecturer at the Silesian University interested in the problems arising from forming of cyber-identity. Wojciech Kawecki – mathematician and philosopher, for over 30 years collaborator of the 3rd channel of the Polish Radio and a creative contributor of the KAPOTA comedy group, will tell us about his fight against disease. Grzegorz Więcław – sport psychologist from Gliwice, graduated from Canadian and Finnish universities, will present some of the techniques he uses in his work, which can be equally useful outside sport arenas. A Silesian arquitecturer Przemo Łukasik will show us his projects, but he will also share his less known side of a sportsman. And finally Marcin Szala – director of studies at Collegium Wratislaviense, will try to prove that mistakes are worth committing.

'Re:play' is the topic of our second session. In the last years the prefix re- appears over and over again in many different areas of life – recycling, revitalize, reuse. The speakers of this session invite us to 'replay' and maybe revisit our point of view. Dr Krystyna Łuczak-Surówka – historian and design critic – will bring closer different aspects connected with use of materials and objects over again in design process. Anthropologist and promoter of open data – Aleksandra Janus will speak about reusing data in cultural activity. Next, Kopaniszyn Studio Group will describe ways of mixing art with technology and new media with traditional craftsmanship. Owner and spiritus movens of K6 – Przestrzeń Kreatywa Kotulińskiego 6 – Dorota Proske will present the story of transition of forgotten, old distillery in Czechowice-Dziedzice into lively site. Dominik Tokarski originally from Katowice but now from Jaworzno-Szczakowa, co-founder of Moje Miasto Association and author of Neon Katowice project will tell us how he works towards making Katowice shine again.

Muzeum Śląskie
Dobrowolskiego 1
Katowice, Śląskie, 40-205
Poland
See more ­T­E­Dx­Rawa­River events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Kabaret Noc

Kabaret NOC z Rybnika tworzą Wojciech Kucjas oraz bracia Mateusz i Szymon Pniak. Młodzi, śmieszni i do tego przystojni. Jeden z najciekawszych kabaretów młodego pokolenia. Laureaci wielu festiwali kabaretowych w całej Polsce, w tym RYJKA. W sposób nieprzewidywalny ukazują świat w krzywym zwierciadle. Ich program, oprócz skeczy obyczajowych i parodii znanych programów telewizyjnych zawiera również numery oparte na prawdziwych historiach!

Kopaniszyn Studio

Artists
Kopaniszyn Studio - tworzą Magda i Michał Kopaniszyn. W swojej działalności miksują sztukę z technologią i nowe media z tradycyjnym rzemiosłem artystycznym / created by Magda and Michał Kopaniszyn. In their activity they mix art with technology and new media with traditional handicraft.

Aleksandra Janus

Anthropologist
Aleksandra Janus - antropolożka i popularyzatorka idei otwartości w instytucjach kultury. Współpracuje z Centrum Cyfrowym, w którym prowadzi projekt “Muzeum i reprezentacje historii / an anthropologist and populariser of the idea of openness in cultural institutions. Cooperates with the Digital Centre, where she runs a project “Museum and representations of history.”

Bartosz Kłoda-Staniecko

Academic teacher
Bartosz Kłoda-Staniecko - wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowany m.in. problemami formowania się cybertożsamości / a lecturer at Silesian University. Among other things, interested in problems of cyberidentity formation.

Dawid Pacha

Entrepreneur
Dawid Pacha - współzałożyciel Realdeal i ogólnopolskiej sieci wydarzeń Social Czwartki, poświęconych mediom społecznościowym / a co-founder of Realdeal and nationwide network of events ‘Social Thursdays’, focused on social media.

Dominik Tokarski

Local activist / Entrepreneur
Dominik Tokarski - katowiczanin z Jaworzna Szczakowej. Socjolog. Współzałożyciel Stowarzyszenia Moje Miasto i autor projektu “Neon Katowice” / a Katowice man from Jaworzno Szczakowa. Sociologist. The co-founder of Moje Miasto (My City) Association and the author of the project “Neon Katowice’.

Dorota Proske

Manager
Dorota Proske - właścicielka i spiritus movens K6 – Przestrzeni Kreatywnej Kotulińskiego 6 w zapomnianej , dawnej gorzelni w Czechowicach - Dziedzicach. Mama trzech synów / the owner and the driving force of K6 - Creative Space Kotulińskiego 6 in a forgotten, old distillery in Czechowice-Dziedzice. Mother to three sons.

Grzegorz Więcław

Sport psychologist consultant
Grzegorz Więcław - konsultant psychologii sportu z Gliwic. Absolwent uczelni w kanadzie i Finlandii. Współpracuje z zawodnikami i trenerami. Specjalizuje się w treningu mentalnym / a sports psychologist consultant from Gliwice. A graduate of Canadian and Finnish universities. Cooperates with players and coaches. Specializes in mental trainings.

Kamil Durczok

Journalist
Kamil Durczok - dziennikarz radiowy i telewizyjny / a radio and television journalist.

Krystyna Łuczak-Surówka

Historician
dr Krystyna Łuczak-Surówka - historyk i krytyk designu. Kolekcjonerka polskiego designu. Organizatorka akcji charytatywnej “Design dla zwierząt” / a historician and design critic. A collector of Polish design. An organizer of the charity event ‘Design for animals’.

Marcin Szala

Academic teacher
Marcin Szala - dyrektor programowy Collegium Wratislaviense. Nauczyciel, tutor i trener, wspierający również żonę w prowadzeniu rzemieślniczej cukierni w Gliwicach / the program director of Collegium Wratislaviense. A teacher, tutor and coach, also supporting his wife in running an artisan patisserie.

Mikołaj Marcela

Mikołaj Marcela – pisarz, wykładowca akademicki, autor tekstów piosenek. Doktor nauk humanistycznych, magister filologii polskiej i filozofii. Autor książki „Niemartwi. Ciała wasze jak chleb” – pierwszej części polskiej sagi powieściowej o żywych trupach. Napisał rozprawę doktorską poświęconą potworom w popkulturze (wampirom, zombie, widmom, obcym i cyborgom). Współtwórca kierunku sztuka pisania na Uniwersytecie Śląskim. Tekściarz w wyróżnianym w amerykańskich konkursach muzycznych projekcie Magnetic Clouds. Prowadzi bloga kulinarnego „Kuchnia Dr. Marcela”.

Przemo Łukasik

Architect
Przemo Łukasik - śląski architekt, założyciel pracowni Medusa Group. Visiting professor w Ecole Speciale d’Architecture w Paryżu. Prywatnie zapalony triathlonista / A Silesian architect, the founder of the studio Medusa Group Visiting professor in Ecole Speciale d’Architecture in Paris. In his spare time, a keen triathlonist.

Tomasz Jodłowski

Photographer
Tomasz Jodłowski - fotograf-freelancer. Wielokrotnie nagradzany na konkursach fotograficznych. Współautor książek “Drugie życie kopalń”, “Babska szychta”, “Ratownicy - pasja zwycięstwa” / a freelance photographer. Rewarded many times in photo competitions. The co-author of books “Drugie życie kopalń” (Second life of coal-mines), “Babska szychta” (Female shift), “Ratownicy - pasja zwycięstwa” (Rescuers - the passion of victory).

Wojciech Kawecki

Mathematician
Wojciech Kawecki - matematyk i filozof. Przez ponad 30 lat współpracujący m.in. z Polskim Radiem Program III. Twórca i założyciel kabaretu KAPOTA / a mathematician and philosopher. Has cooperated for 30 years e.g. With Polish Radio Program III. The creator and founder of KAPOTA cabaret.

Organizing team

Paweł
Wyszomirski

Katowice, Poland
Organizer
  • Tomasz Wójcik
    Team member