GdanskSalon
x = independently organized TED event

Theme: Kręgi

This event occurred on
August 26, 2014
9:00pm - 11:00pm CEST
(UTC +2hrs)
Gdańsk, PM
Poland

Tematem wiodącym wydarzenia będą „Kręgi”- szeroko rozumiane i wielowymiarowe pojęcie odnoszące się do funkcjonowania miasta.

Instytut Kultury Miejskiej
Długi Targ 39/40
Gdańsk, PM, 80-830
Poland
See more ­T­E­Dx­Gdansk­Salon events

Organizing team

Adam
Ambrożewicz

Gdańsk, Poland
Organizer