Những tên lính đánh thuê tàn nhẫn của Thời Kỳ Phục hưng Ý - Stephanie Honchell Smith

225,675 views |
Stephanie Honchell Smith |
TED-Ed
• July 2023