روری سوترلند: دیدگاه شما تعیین کننده است

3,334,713 views |
Rory Sutherland |
TEDxAthens
• December 2011