Người tị nạn cần được trao quyền, không phải đồ từ thiện

979,625 views |
Robert Hakiza |
TEDGlobal 2017
• August 2017