970,288 views | Robert Hakiza • TEDGlobal 2017

Người tị nạn cần được trao quyền, không phải đồ từ thiện