Mikko Hypponen

ՄԻԿՈ ՀԻՓՈՆԵՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԵՔ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

953,459 views • 9:23
Subtitles in 36 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Կիբեռհանցագործության փորձագետ Միկո Հիպոնեն խոսում է մեր անձնական կյանքի և տվյալների գաղտնիության առցանց հարձակման երեք տեսակների մասին: Եվ միայն երկուսն են համարվում հանցագործություն: «Կուրորեն կվստահե՞նք մենք որևէ ապագա կառավարությանը, քանի որ որոշակի իրավունք տալու դեպքում մենք տալիս ենք այն ընդմիշտ:»

About the speaker
Mikko Hypponen · Cybersecurity expert

As computer access expands, Mikko Hypponen asks: What's the next killer virus, and will the world be able to cope with it? And also: How can we protect digital privacy in the age of government surveillance?

As computer access expands, Mikko Hypponen asks: What's the next killer virus, and will the world be able to cope with it? And also: How can we protect digital privacy in the age of government surveillance?