Đừng xấu hổ khi nhờ cậy sự giúp đỡ

1,814,808 views |
Michele L.Sullivan |
TEDWomen 2016
• October 2016