Đừng xấu hổ khi nhờ cậy sự giúp đỡ

1,794,836 views |
Michele L.Sullivan |
TEDWomen 2016
• October 2016