အကူအညီတောင်းခြင်းဟာ ခွန်အားပါ၊ အားနည်းမှု မဟုတ်ပါ

1,801,715 views |
Michele L. Sullivan |
TEDWomen 2016
• October 2016