Tại sao thay đổi lại đáng sợ đến thế -- và cách khai thác tiềm năng của nó

1,661,212 views |
Maya Shankar |
TED2023
• April 2023