اگر تلفن همراه‌تان را در حالت هواپیما قرار ندهید چه می‌شود؟ - لیندسی دیمارچی

2,409,117 views |
لیندسی دیمارچی |
TED-Ed
• August 2023