Ngôn ngữ định hình lối suy nghĩ của ta

22,111,473 views |
Lera Boroditsky |
TEDWomen 2017
• November 2017