Kaoru Sauda • TEDxAnjo

Live paint: pray and bloom | Kaoru Sauda, YOICHIRO, and Takashi Matsuyama | TEDxAnjo