جرمی کاسدین:
دستگاهی شبیه به گلبرگ های گیاهان که ممکن است برای کشف سیارات شبیه به زمین به ما کمک کند

TED2014 · 6:38 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Carolyn Porco: Could a Saturn moon harbor life?
arrow

Share this idea

1,256,639
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

اخترشناسان اعتقاد دارند که همه ستاره ها در کهکشان، سیاره دارند، یک پنجم از آنها ممکن است قابل سکونت باشند. فقط ما نتوانسته ایم هیچ کدام از آنها را ببینیم. جرمی کاسدین و تیمش به دنبال تغییر این شرایط هستند با طراحی و مهندسی یک ابزار فوقالعاده. یک صفحه ایجاد کننده سایه برای ستاره ها "starshade" که به تلسکوپ اجازه می دهد در فاصفه ۵۰٫۰۰۰ کیلومتری عکس هایی از سیاره ها بگیرد. او ادعا می کند این جالب ترین اتفاق در علم است.

Planet finder
Using innovative orbiting instruments, aerospace engineer Jeremy Kasdin hunts for the universe’s most elusive objects — potentially habitable worlds. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

182 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.