Jeff Hancock

เจฟ แฮนคอก: การโกหกสามประเภท (บนอินเตอร์เน็ต)

1,198,288 views • 18:31
Subtitles in 24 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

ใครบ้างไม่เคยส่งข้อความว่า "กำลังจะถึงแล้ว" ในเมื่อมันไม่จริง หรือไม่ก็บิดเบนความจริงเล็กน้อยตอนใช้บริการหาคู่ทางอินเตอร์เน็ต แต่เจฟ แฮนคอกไม่เชื่อว่า สภาวะนิรนามบนอินเตอร์เน็ตทำให้ผู้คนซื่อสัตย์น้อยลง ในความเป็นจริงนั้น เขากล่าวว่า การสืบค้นและความถาวรของข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ตอาจทำให้คนเรามือความซื่อสัตย์มากขึ้น

About the speaker
Jeff Hancock · Psychologist

Jeff Hancock studies how we interact by email, text message and social media blips, seeking to understand how technology mediates communication.

Jeff Hancock studies how we interact by email, text message and social media blips, seeking to understand how technology mediates communication.