821,160 views | جیمز. ای اسمیت • TED-Ed

روشی که می‌تواند تقریبا هر چیزی را «ثابت کند». جیمز إی. اسمیت.