چرا ما دندان‌های کج داریم در حالی که اجدادمان نداشته‌اند؟ - جی. ریچارد اسکات

3,162,262 views |
جی. ریچارد اسکات |
TED-Ed
• May 2023