رادیوی شورشی که یک جنایتکار جنگی را سرنگون کرد - دیانا سیرا بسرا

224,890 views |
دیانا سیرا بسرا |
TED-Ed
• May 2022