เดวิด บรู๊คส์ (David Brooks):
คุณจะอยู่อย่างประสบความสำเร็จหรือเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ

TED2014 · 5:01 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Alain de Botton: A kinder, gentler philosophy of success
arrow

Share this idea

2,201,880
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

เราต่างมีสองตัวตน เดวิด บรู๊คส์ ได้กล่าวไว้ในปาฐกถาสั้น ๆ แต่ลุ่มลึกเกี่ยวกับตัวตนที่กระหายความสำเร็จและเป็นตัวสร้างความสำเร็จต่างๆ ของเรา กับอีกตัวตนหนึ่งที่ค้นหาความเชื่อมโยง ชุมชน และความรัก ซึ่งเป็นคุณค่าควรแก่การยกย่องสรรเสริญที่ยิ่งใหญ่ (โจเซฟ โซโลเวชิค เรียกตัวตนทั้งสองนี้ว่า อดัม 1 และ อดัม 2) บรู๊คส์ตั้งคำถามว่า: เราจะสามารถสร้างสมดุลให้แก่ตัวตนทั้งสองได้หรือไม่

Op-ed columnist
Writer and thinker David Brooks has covered business, crime and politics over a long career in journalism. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

197 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.