Кристиен Меиндертсма: Како свинските делови го вртат светот

1,381,192 views |
Christien Meindertsma |
TEDGlobal 2010
• July 2010