وقتی مورچه هستید اما در عین حال پادشاه قارچ هستید

228,403 views |
چارلز والاس |
TED-Ed
• March 2023