เพราะอะไรไส้กรอกทำได้ ถุงมือทำไม่ได้ - Charles Wallace และ Sajan Saini

1,593,286 views |
Charles Wallace และ Sajan Saini |
TED-Ed
• July 2022