چگونه پس از یک وقفه شغلی به سر کار برگردیم

3,701,614 views |
کارول فیشمن کوهن |
TEDxBeaconStreet
• November 2015