صنعت مدی که تمامی شکل‌های اندامی را -جسورانه و بی هیچ سرافکندگی- تجلیل می‌کند

2,013,620 views |
بکا مک‌کارن- تران |
TED Salon: The Macallan
• June 2019