மைக்கல் செண்டல்

நம்முடைய சமூக வாழ்வில் ஏன் சந்தையை நம்பக்கூடாது

1,660,714 views • 14:37
Subtitles in 31 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

மைக்கல் செண்டலின் கூற்றின் படி கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில், அமெரிக்கா சந்தை பொருளியலிலிருந்து சமூக பொருளியலாக மாறிவருகிறது. அவர்களின் சமூக வாழ்க்கை அவர்கள் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கின்றார்களோ அதனை ஒட்டியே அமைகிறது.( மூன்று முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்: கல்விக்கான வாய்ப்பு, நீதிக்கான வாய்ப்பு, அரசியல் செல்வாக்கு.) வருகையாளர்களுடனான கலந்துரையாடலில், செண்டல் நம்மை உண்மையை மறைக்காமல் நேர்மையுடன் இந்த கேள்வியை யோசிக்கச் சொல்கிறார். நம்முடைய மக்களாட்சி முறையில் , பெரும்பாலானவற்றை விற்பனை செய்கிறோமா ?

About the speaker
Michael Sandel · Political philosopher

Michael Sandel teaches political philosophy at Harvard, exploring some of the most hotly contested moral and political issues of our time.

Michael Sandel teaches political philosophy at Harvard, exploring some of the most hotly contested moral and political issues of our time.