کارِن الازاری:
هکرها: سیستم ایمنی اینترنت

TED2014 · 16:39 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Misha Glenny: Hire the hackers!
arrow

Share this idea

1,952,202
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

به گفتۀ کارن الازای، کارشناس امنیت سایبری، زیباییِ هکرها در این است که ما را مجبور به بهبود و توسعه می کنند. بله! برخی از هکرها آدم های بدی اند، اما بسیاری شان وکیل حقوق ما و مبارز علیه فساد دولت ها هستند. با افشای آسیب پذیری ها، اینترنت را مجبور به تقویت و سلامت بیشتر می کنند و قدرتشان را در راستای جهانی بهتر اداره می نمایند.

Cybersecurity expert
Keren Elazari charts the transformation of hackers from cyberpunk protagonists to powerful hacktivists, lone rangers and digital robin hoods who are the unsung heroes of the digital frontier. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

102 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.