چطور می‌توانیم سوء استفاده جنسی از کودکان را از اینترنت پاک کنیم

1,848,304 views | جولی کوردوا • TED2019