چطور می‌توانیم سوء استفاده جنسی از کودکان را از اینترنت پاک کنیم

1,860,399 views |
جولی کوردوا |
TED2019
• April 2019