Sự thức tỉnh mạnh mẽ sau lần đột quỵ của Jill Bolte Taylor.

29,478,847 views |
Jill Bolte Taylor |
TED2008
• February 2008