Tìm việc? Hãy làm nổi bật năng lực, thay vì kinh nghiệm

5,014,652 views |
Jason Chen |
TED Residency
• November 2017