Tìm việc? Hãy làm nổi bật năng lực, thay vì kinh nghiệm

4,951,436 views |
Jason Chen |
TED Residency
• November 2017