در جستجوی شغل هستید؟ بر روی توانایی‌های‌‌تان تاکید کنید، نه تجربه‌تان.

5,016,200 views |
جیسون شن |
TED Residency
• November 2017