خودتان را امتحان کنید: آیا می توانید تفاوت بین موسیقی و صدا را تشخیص دهید؟ - هاناکو ساوادا

397,830 views |
هاناکو ساوادا |
TED-Ed
• June 2023