Geoffrey West:
Về toán học kinh ngạc của những thành phố và các tập đoàn

TEDGlobal 2011 · 17:33 · Filmed Jul 2011
Watch next...
James Howard Kunstler: The ghastly tragedy of the suburbs
arrow

Share this idea

1,416,282
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Nhà Vật lý học Gepffrey West đã phát hiện ra rằng những quy luật toán học đơn giản đang chi phối những tính chất của các thành phố — rằng của cải, tỉ lệ phạm tội, tốc độ bước đi và nhiều mặt khác của một thành phố có thể được rút ra từ một con số đơn giản: dân số của thành phố đó. Trong bài nói chuyện gây thay đổi nhận thức này từ TEDGlobal ông đã cho thấy điều này vận hành như thế nào và cách mà các quy luật tương tự đã chi phối các tổ chức và tập đoàn.

Theorist
Physicist Geoffrey West believes that complex systems from organisms to cities are in many ways governed by simple laws — laws that can be discovered and analyzed. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

237 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.