خطرات فوری هوش مصنوعی فراری -- و اقداماتی که باید در مورد آنها انجام داد

1,505,968 views |
گری مارکوس |
TED2023
• April 2023