How to build an information time machine

1,259,800 views | Frederic Kaplan • TEDxCaFoscariU