چگونه کبوترها جهان را تسخیر کردند - الیزابت کارلن و جوانا مولز

683,207 views |
الیزابت کارلن و جوانا مولز |
TED-Ed
• March 2022