Phông chữ đã giúp phóng tàu Apollo như thế nào

389,252 views | Douglas Thomas • TEDxSanFrancisco