سه راه برنامه ریزی برای (خیلی) دراز مدت

2,720,647 views |
آری والاک |
TEDxMidAtlantic
• October 2016