It Might Be the Person Next to You

Svetozara Saykova |
TEDxAUBG
• April 2022