جستجوی بشر برای حقیقت کیهانی و زیبایی شاعرانه

1,802,832 views |
ماریا پاپوا |
TEDWomen 2021
• December 2021