อะไรเป็นสาเหตุของเชื้อราในช่องคลอดและวิธีการรักษา - ลิสเบธ เดมุยเซอร์

932,150 views |
ลิสเบธ เดมุยเซอร์ |
TED-Ed
• July 2022