อะไรเป็นสาเหตุของเชื้อราในช่องคลอดและวิธีการรักษา - ลิสเบธ เดมุยเซอร์

679,871 views | ลิสเบธ เดมุยเซอร์ • TED-Ed