3,667,566 views | گای وینچ • TED Salon: Brightline Initiative

چطور از فکر کردن به کار در اوقات فراغت خود جلوگیری کنیم