روشی نوین برای نظارت بر علائم حیاتی افراد (که می‌تواند از میان دیوار هم بگذرد)

1,646,371 views |
دیتا قَتابی |
TED2018
• April 2018