جهان پس از میلیارد‌ها سال یکنواختی، بیدار می‌شود

2,256,427 views |
دیوید دوچ |
TED2019
• April 2019