နိုင်ငံတကာ အာကာသ စခန်းမှာ နေရတာ ဘယ်လိုမျိုးပါလိမ့်။

549,950 views |
Cady Coleman |
TED2019
• April 2019