Let's end ageism

1,845,391 views | Ashton Applewhite • TED2017